Om oss

 

Aroskooperativet är en sammanslutning av brukare som gemensamt verkar för att skapa en bra assistans för medlemmarna. Aroskooperativet drivs som en ekonomisk förening som via sitt kansli administrerar den personliga assistansen på brukarens villkor utan något ekonomiskt vinstintresse. Medlemmarna utser vid årsmöte en styrelse med uppdrag att utifrån antagna riktlinjer och policys planera och leda verksamheten.

 

Aroskooperativet bildades 1995 i Västerås och har under senare år utvidgat verksamhetsområdet till Västmanland med medlemmar i Västerås, Hallstahammar och Sala. Vi är ganska få medlemmar med den lilla föreningens fördelar, t ex när det gäller möjligheten att påverka verksamheten, att personligen känna kanslipersonalen, styrelseledamöterna och övriga brukare mm. Vi har inga ambitioner att bli stora, men vi har plats för ytterligare några medlemmar.

 

Hos oss får du personlig service och hjälp att tillgodose just dina assistansbehov. Vår målsättning är att du ska ha kontroll över din egen assistanssituation i enlighet med LSS målsättning om självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
 

Nyheter


 
$('#slide312').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide286').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 6500,
					speed:  2500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide314').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide316').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
$('#slide317').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
Aroskooperativet, Svalgången 1, 724 81 Västerås, Tel. 021-41 37 00, e-post info@aroskooperativet.se

Aros Kooperativet © 2022 | by Dotware & Fun Advertising