Anställd

 
Som personlig assistent i Aroskooperativet får du en introduktion innan du börjar arbeta hos din brukare. Vi berättar hur kooperativet fungerar och vilka förmåner och försäkringar du har som anställd hos oss. Du får också information om gällande avtal samt om Aroskooperativets arbetsmiljöprogram.

 

Utbildning

Du får en grundutbildning i personlig assistans, fortlöpande utbildning på olika områden som tex förflyttningsteknik, hjärt-lungräddning, brandskydd och riktade utbildningar mot specifika funktionshinder.

 

Avtal och försäkringar

Aroskooperativet är med i arbetsgivarorganisationen Fremia och följer avtalet mellan Fremia och Kommunal. Du omfattas av olika försäkringar såsom ansvarsförsäkring, reseförsäkring och KP pension & försäkringar.
 

Nyheter


 
$('#slide312').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide286').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 6500,
					speed:  2500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide314').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide316').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
$('#slide317').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
Aroskooperativet, Svalgången 1, 724 81 Västerås, Tel. 021-41 37 00, e-post info@aroskooperativet.se

Aros Kooperativet © 2022 | by Dotware & Fun Advertising